KLIKS 3 – 2018

Videos

Articles

Kuala Lumpur International Kalam Symposium (KLIKS 2016)

KUALA LUMPUR INTERNATIONAL KALAM SYMPOSIUM (KLIKS 2016) KLIKS 2016 sought to bring together Kalam specialists among scholars, academics and researchers ...
Read More

KENYATAAN MEDIA KUALA LUMPUR MENGANJURKAN WACANA PEMBAHARUAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM MENDEPANI PERTEMBUNGAN IDEOLOGI ABAD 21

The 1st Kuala Lumpur International Kalam Symposium (KLIKS 2016) Realiti geo-politik antarabangsa Abad 21 yang semakin rumit menyaksikan pertembungan pelbagai ...
Read More

MEDIA STATEMENTS : KUALA LUMPUR ORGANISES A DISCOURSE ON RENEWAL OF ISLAMIC FAITH AND THOUGHT IN FACING THE CLASH OF IDEOLOGIES OF THE 21ST CENTURY

The 1st Kuala Lumpur International Kalam Symposium (KLIKS 2106) The increasingly complex geo-political realities of the 21st Century had seen ...
Read More