August 20, 2018

Naratif Nusantara Siri 52 – SEJAUH MANA UNIVERSITI TEMPATAN BOLEH DIREFORMASI DARI PARADIGMA DESCARTES YANG EGOISTIK DAN ILMU YANG EUROSENTRIK?

(Naratif Nusantara Siri 52) SEJAUH MANA UNIVERSITI […]
August 20, 2018

Naratif Nusantara Siri 51 – KEMERDEKAAN ILMU MELALUI DEKOLONIALISASI DAN KRITIK ILMU SEBAGAI AGENDA KESARJANAAN DAN PENYELIDIKAN NASIONAL

(Naratif Nusantara Siri 51) KEMERDEKAAN ILMU MELALUI […]
August 20, 2018

Naratif Nusantara Siri 50 – MEMULAKAN DEKOLONIALISASI ILMU DAN AGENDA MENJANA ILMU ACUAN SENDIRI

(Naratif Nusantara Siri 50) MEMULAKAN DEKOLONIALISASI ILMU […]
August 20, 2018

(NARATIF NUSANTARA SIRI 48) – MENCIPTA ILMU BARU ACUAN SENDIRI: PERANAN PROFESOR, UNIVERSITI DAN DUNIA ILMU DI MALAYSIA BARU

MENCIPTA ILMU BARU ACUAN SENDIRI: PERANAN PROFESOR, […]
August 20, 2018

(NARATIF NUSANTARA SIRI 49) – MELUASKAN DAN MENDALAMKAN TAKRIF ISLAM DALAM MENGISI ERA PERUBAHAN MALAYSIA MEMASUKI ABAD KE 21

MELUASKAN DAN MENDALAMKAN TAKRIF ISLAM DALAM MENGISI […]
August 20, 2018

(NARATIF NUSANTARA SIRI 47) – MENGISI PERUBAHAN PEMIKIRAN RAKYAT MELALUI FALSAFAH, SAINS DAN PERADABAN

MENGISI PERUBAHAN PEMIKIRAN RAKYAT MELALUI FALSAFAH, SAINS […]
August 20, 2018

(NARATIF NUSANTARA SIRI 46) – ISSI MENGALU-ALUKAN PENEGASAN YAB PERDANA MENTERI UNTUK KITA MENGETEPIKAN ISLAM SEBAGAI IDEOLOGI POLITIK KEPARTIAN DI MALAYSIA

ISSI MENGALU-ALUKAN PENEGASAN YAB PERDANA MENTERI UNTUK […]
August 20, 2018

(NARATIF NUSANTARA SIRI 44) – MALAYSIA BARU MENDEPANI CABARAN IMAN, IDEOLOGI DAN ILMU: TIGA PERANAN TAJDID KALAM ASHA’IRAH-MATURIDIYYAH

MALAYSIA BARU MENDEPANI CABARAN IMAN, IDEOLOGI DAN […]
August 20, 2018

(NARATIF NUSANTARA SIRI 43) TAJDID KALAM: KEPERLUAN MENGEMBALIKAN TRADISI KAEDAH BERFIKIR, LOGIK ATAU MANTIK DALAM AKIDAH ISLAM

(NARATIF NUSANTARA SIRI 43) TAJDID KALAM: KEPERLUAN […]
August 20, 2018

(NARATIF NUSANTARA SIRI 42) TAJDID KALAM: BAGAIMANA MENGHAYATI AKIDAH ISLAM YANG SAINTIFIK, DINAMIK DAN KREATIF?

(NARATIF NUSANTARA SIRI 42) TAJDID KALAM: BAGAIMANA […]
August 20, 2018

(NARATIF NUSANTARA SIRI 41) TIGA PERANAN TAJDID KALAM ABAD 21: 1) PENGUKUHAN KEYAKINAN AKIDAH DAN KEIMANAN; 2) PENGHURAIAN IDEOLOGI DAN PEMIKIRAN SEMASA; DAN 3) PENGHASILAN ILMU DAN DISIPLIN PENGETAHUAN BARU

(NARATIF NUSANTARA SIRI 41) TIGA PERANAN TAJDID […]
August 20, 2018

NARATIF NUSANTARA SIRI 40 – MENGAPA ISLAM PERLU MENGAMBIL-ALIH SEMULA KEPIMPINAN ILMU SEMASA DARI PERADABAN BARAT MODEN?

(NARATIF NUSANTARA SIRI 40) MENGAPA ISLAM PERLU […]