Month / February 2012

    Loading posts...
  • Program Muzakarah Mengarusperdanakan Pendidikan Tradisi

    Sekitar Program Muzakarah Mengarusperdanakan Pendidikan Tradisi

    Mendapatkan pandangan awal dari pengamal-pengamal Aliran Pendidikan Tradisi mengenai kedudukan terkini dan permasalahan yang dihadapi dalam pengalaman mengurus-tadbir sekolah-sekolah Aliran Pendidikan Tradisi. Mengenalpasti peluang-peluang kerjasama antara sekolah-sekolah Aliran Pendidikan Tradisi dalam mengukuhkan…